ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : การประกวดภาพยนตร์สั้น ระดับชั้น ม.1-ม.3
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 2566,15:08   อ่าน 18 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การประกวดการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้น ม.4-ม.6
ชื่อนักเรียน : นางสาวพิศมัย บัณฑิต
โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 2566,15:07   อ่าน 16 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การประกวดแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ระดับชั้น ม.4-ม6
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 2566,15:06   อ่าน 16 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การประกวดแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ระดับชั้น ม.1-ม.3
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 2566,15:05   อ่าน 19 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ประกวดแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท)ระดับชั้น ม.4-ม.6
ชื่อนักเรียน : นายรชต พุ่มกลิ่น
โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 2566,15:03   อ่าน 19 ครั้ง