ผู้บริหาร

นางสาวนิลวรรณ วัฒนา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 04/11/2022
ปรับปรุง 15/02/2023
สถิติผู้เข้าชม 72959
Page Views 89667
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนบ้านเนินดินแดง ธาตุทอง บ่อทอง
2 โรงเรียนบ้านบึงตะกู ธาตุทอง บ่อทอง
3 โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุ ธาตุทอง บ่อทอง
4 โรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฏร์บำรุง) ธาตุทอง บ่อทอง
5 โรงเรียนบ้านตลาดเนินหิน ธาตุทอง บ่อทอง
6 โรงเรียนบ้านบ่อกวางทอง บ่อกวางทอง บ่อทอง
7 โรงเรียนบ้านหนองยายเภา บ่อกวางทอง บ่อทอง
8 โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด บ่อกวางทอง บ่อทอง 0-3820-9280
9 โรงเรียนบ้านหนองเกตุ บ่อกวางทอง บ่อทอง
10 โรงเรียนบ้านทับร้าง บ่อทอง บ่อทอง
11 โรงเรียนศรีมณีวิทยา บ่อทอง บ่อทอง
12 โรงเรียนบ้านคลองยาง บ่อทอง บ่อทอง
13 โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง บ่อทอง บ่อทอง
14 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่(คุรุราษฏร์อุปถัมภ์) บ่อทอง บ่อทอง
15 โรงเรียนบ้านทับสูง บ่อทอง บ่อทอง
16 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ บ่อทอง บ่อทอง
17 โรงเรียนบ้านคลองตาเพชร พลวงทอง บ่อทอง
18 โรงเรียนบ้านคลองกุ่ม พลวงทอง บ่อทอง
19 โรงเรียนสวนป่าคลองตาเพชรบน พลวงทอง บ่อทอง
20 โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ พลวงทอง บ่อทอง
21 โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย วัดสุวรรณ บ่อทอง
22 โรงเรียนบ้านคลองโอ่ง วัดสุวรรณ บ่อทอง
23 โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา วัดสุวรรณ บ่อทอง
24 โรงเรียนวัดสุวรรณารัญญิกาวาส วัดสุวรรณ บ่อทอง
25 โรงเรียนบ้านขุนชำนาญ เกษตรสุวรรณ บ่อทอง
26 โรงเรียนบ้านวังมะเดื่อ เกษตรสุวรรณ บ่อทอง
27 โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ เกษตรสุวรรณ บ่อทอง
28 โรงเรียนบ้านคลองปริง เกษตรสุวรรณ บ่อทอง
29 โรงเรียนบ้านคลองโค เกษตรสุวรรณ บ่อทอง
30 โรงเรียนบ้านอ่างกระพงศ์ เกษตรสุวรรณ บ่อทอง
31 โรงเรียนปิยพรพิทยา กุฎโง้ง พนัสนิคม
32 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร กุฎโง้ง พนัสนิคม
33 โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย กุฎโง้ง พนัสนิคม
34 โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู(บำรุงราษฎร์อุปถัมภ์) ทุ่งขวาง พนัสนิคม
35 โรงเรียนวัดนากระรอก ทุ่งขวาง พนัสนิคม
36 โรงเรียนวัดใหม่ท่าโพธิ์ นามะตูม พนัสนิคม
37 โรงเรียนอนุบาลธนลักษณ์ นามะตูม พนัสนิคม
38 โรงเรียนวัดอัมพวนาราม นาวังหิน พนัสนิคม
39 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง นาวังหิน พนัสนิคม
40 โรงเรียนบ้านสระนา นาวังหิน พนัสนิคม
41 โรงเรียนบ้านน้ำซับ นาวังหิน พนัสนิคม
42 โรงเรียนวัดนาวังหิน นาวังหิน พนัสนิคม
43 โรงเรียนบ้านเนิน นาเริก พนัสนิคม
44 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา42 นาเริก พนัสนิคม
45 โรงเรียนวัดโคกพระศิลาราม นาเริก พนัสนิคม
46 โรงเรียนวัดเนินสัก นาเริก พนัสนิคม
47 โรงเรียนวัดโป่งปากดง(สง่า รุธิระราษฎร์วิทยา) นาเริก พนัสนิคม
48 โรงเรียนพระประสงค์ บ้านช้าง พนัสนิคม
49 โรงเรียนบ้านเนินหลังเต่า บ้านช้าง พนัสนิคม
50 โรงเรียนวัดบ้านศาลา บ้านเซิด พนัสนิคม
51 โรงเรียนวัดเซิดสำราญ(บ้านเซิดวิทยาคาร) บ้านเซิด พนัสนิคม
52 โรงเรียนบุญญวิทยาคาร พนัสนิคม พนัสนิคม
53 โรงเรียนวัฒนานุศาสตร์ พนัสนิคม พนัสนิคม
54 โรงเรียนวัดหลวงพรหมาวาส วัดหลวง พนัสนิคม
55 โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์ วัดโบสถ์ พนัสนิคม
56 โรงเรียนอุทกวิทยาคม วัดโบสถ์ พนัสนิคม
57 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม สระสี่เหลี่ยม พนัสนิคม
58 โรงเรียนวัดแก้วศิลาราม สระสี่เหลี่ยม พนัสนิคม
59 โรงเรียนบ้านเขาดินวังตาสี สระสี่เหลี่ยม พนัสนิคม
60 โรงเรียนบ้านหนองขยาด หนองขยาด พนัสนิคม
61 โรงเรียนวัดหนองม่วงใหม่ หนองขยาด พนัสนิคม
62 โรงเรียนวัดทรงธรรม หนองปรือ พนัสนิคม
63 โรงเรียนวัดหนองปรือ(สามัคคีราษฎร์บำรุง) หนองปรือ พนัสนิคม
64 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ หนองปรือ พนัสนิคม
65 โรงเรียนบ้านทรายมูล หนองปรือ พนัสนิคม 0-38190036
66 โรงเรียนบ้านหนองไผ่แก้ว หนองเหียง พนัสนิคม
67 โรงเรียนวัดหนองสังข์ หนองเหียง พนัสนิคม
68 โรงเรียนบ้านเขาอำนวยสุข หนองเหียง พนัสนิคม
69 โรงเรียนวัดแปลงเกต หนองเหียง พนัสนิคม
70 โรงเรียนบ้านไร่เสธ์ หนองเหียง พนัสนิคม
71 โรงเรียนบ้านหนองข่า หนองเหียง พนัสนิคม
72 โรงเรียนวัดหน้าพระธาตุ หน้าพระธาตุ พนัสนิคม
73 โรงเรียนวัดบ้านกลาง หน้าพระธาตุ พนัสนิคม
74 โรงเรียนวัดทุ่งเหียง หมอนนาง พนัสนิคม
75 โรงเรียนวัดชุมแสงศรีวนาราม หมอนนาง พนัสนิคม
76 โรงเรียนบ้านหนองพรหม หมอนนาง พนัสนิคม
77 โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม หมอนนาง พนัสนิคม 0-3846-6101
78 โรงเรียนชุมชนบ้านตลาดทุ่งเหียง(สว่างสุขุมสภาราษฎร์อุปถัมภ์) หมอนนาง พนัสนิคม
79 โรงเรียนบ้านหนองยาง หมอนนาง พนัสนิคม
80 โรงเรียนวัดป่าแก้ว หัวถนน พนัสนิคม
81 โรงเรียนหัวถนนวิทยา หัวถนน พนัสนิคม
82 โรงเรียนบ้านแปลงกระถิน หัวถนน พนัสนิคม
83 โรงเรียนวัดเขาคีรีรมย์(ฤทธิพรรณราษฎร์อุปถัมภ์) หัวถนน พนัสนิคม
84 โรงเรียนวัดหัวถนน(สภาจังหวัด2502) หัวถนน พนัสนิคม
85 โรงเรียนวัดเนินตามาก โคกเพลาะ พนัสนิคม
86 โรงเรียนวัดโคกเพลาะ โคกเพลาะ พนัสนิคม
87 โรงเรียนวัดกลางคลองหลวง ไร่หลักทอง พนัสนิคม
88 โรงเรียนอนุบาลประชาสงเคราะห์ พานทอง
89 โรงเรียนวัดวรพรตสังฆาวาส บางนาง พานทอง
90 โรงเรียนวัดบางนาง บางนาง พานทอง
91 โรงเรียนบ้านบางแสม บางนาง พานทอง
92 โรงเรียนบ้านเนินถาวร บางนาง พานทอง
93 โรงเรียนบ้านบางหัก บางหัก พานทอง
94 โรงเรียนวัดบ้านเก่า บ้านเก่า พานทอง
95 โรงเรียนบ้านย่านซื่อ บ้านเก่า พานทอง
96 โรงเรียนวัดศรีประชาราม บ้านเก่า พานทอง
97 โรงเรียนวัดพานทอง พานทอง พานทอง
98 โรงเรียนเพลินจิตวิทยา พานทอง พานทอง
99 โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ พานทอง พานทอง
100 โรงเรียนอนุบาลวัดโคกท่าเจริญ พานทอง พานทอง
101 โรงเรียนวัดบ้านไร่ มาบโป่ง พานทอง
102 โรงเรียนวัดหนองแช่แว่น มาบโป่ง พานทอง
103 โรงเรียนอนุบาลพานทองวัดหนองกระทุ่ม หนองกะขะ พานทอง
104 โรงเรียนวัดบ้านงิ้ว หนองกะขะ พานทอง
105 โรงเรียนบ้านห้วยตากด้าย หนองตำลึง พานทอง
106 โรงเรียนพานทอง หนองตำลึง พานทอง
107 โรงเรียนชุมชนวัดหนองตำลึง หนองตำลึง พานทอง
108 โรงเรียนวัดหนองกาน้ำ หนองหงษ์ พานทอง
109 โรงเรียนวัดหนองกะขะ หนองหงษ์ พานทอง
110 โรงเรียนวัดห้วยยาง หนองหงษ์ พานทอง
111 โรงเรียนวัดโป่งตามุข หนองหงษ์ พานทอง
112 โรงเรียนวัดแหลมแค หน้าประดู่ พานทอง
113 โรงเรียนวัดยุคลราษฏร์สามัคคี เกาะลอย พานทอง
114 โรงเรียนวัดเกาะลอย เกาะลอย พานทอง
115 โรงเรียนวัดโคกขี้หนอน โคกขี้หนอน พานทอง
116 โรงเรียนประชาสงเคราะห์ โคกขี้หนอน พานทอง
117 โรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา ท่าบุญมี เกาะจันทร์
118 โรงเรียนบ้านสามแยก ท่าบุญมี เกาะจันทร์
119 โรงเรียนบ้านห้วยหวาย ท่าบุญมี เกาะจันทร์
120 โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู2500) ท่าบุญมี เกาะจันทร์
121 โรงเรียนนันทวิทย์ ท่าบุญมี เกาะจันทร์
122 โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ เกาะจันทร์ เกาะจันทร์ 038166269
123 โรงเรียนบ้านเจ็ดเนิน เกาะจันทร์ เกาะจันทร์
124 โรงเรียนวัดเขาวนาพุทธาราม เกาะจันทร์ เกาะจันทร์
125 โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด(ประจวบอุปถัมภ์) เกาะจันทร์ เกาะจันทร์
126 โรงเรียนบ้านเนินทุ่ง(ชื่นประชาราษฎร์บำรุง) เกาะจันทร์ เกาะจันทร์
127 โรงเรียนบ้านเขาสัตตพรหม เกาะจันทร์ เกาะจันทร์
128 โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟ้า เกาะจันทร์ เกาะจันทร์
129 โรงเรียนวัดท่าบุญมี เกาะจันทร์ เกาะจันทร์
130 โรงเรียนบ้านโค้งประดู่ เกาะจันทร์ เกาะจันทร์
131 โรงเรียนบ้านคลอง เกาะจันทร์ เกาะจันทร์
132 โรงเรียนบ้านหนองยายหมาด เกาะจันทร์ เกาะจันทร์
133 โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร เกาะจันทร์ เกาะจันทร์
134 โรงเรียนบ้านแปลง เกาะจันทร์ เกาะจันทร์
135 โรงเรียนบ้านเขาวังแก้ว เกาะจันทร์ เกาะจันทร์