กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายหรรษธร
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นายธวัช
ครูชำนาญการพิเศษ