กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวเกณิกา
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางลดาวัลย์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นายพิชัย
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/4

นายธานนท์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3