ภาพกิจกรรม
กิจกรรมการอบรมกลุ่มเสี่ยง ต่อต้านยาเสพติด
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวนิลวรรณ วัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครู โรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เข้าร่วมโครงการ อบรมกลุ่มเสี่ยง ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โดยความร่วมมือสนับสนุนจากเทศบาลตำบลท่าบุญมี และมี นายศรีรัฐ ศรีจันทร์ฉายให้เกียรติมาเป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมและให้โอวาท
โพสเมื่อ : 25 เม.ย. 2566,16:01   อ่าน 45 ครั้ง